Začněme těmi, kteří si sami pojištění neplatí. A těmi jsou například již výše zmínění studenti, děti, důchodci a registrovaní nezaměstnaní, za které zdravotní pojištění hradí stát.

Níže nabízíme plný výčet osob, jež neplatí zdravotní pojištění.

Neplátci zdravotního pojištění

 • Nezaopatřené děti nevýdělečně činné do 26 let
 • Poživatelé důchodů
 • Ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené
 • Příjemci rodičovské příspěvku
 • Osoby s trvalým pobytem v ČR, které jsou v cizině nepřetržitě déle než 6 měsíců, jsou po celou dobu pobytu v cizině zdravotně pojištěni a zdravotní pojišťovně doručili písemné prohlášení o pobytu v cizině
 • Osoby s trvalým pobytem na území ČR, které jsou příjemci dávek nemocenského pojištění, a za které neplatí pojistné zaměstnavatel a ani stát a nejsou osobami samostatně výdělečně činnými
 • Osoby ve vazbě nebo výkonu trestu
 • Mladiství umístění ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
 • Osoby převážně nebo úplně bezmocné a osoby o ně pečující
 • Osoby pečující celodenně a osobně alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku
 • Osoby pečující o dlouhodobě těžce zdravotně postižené děti nebo částečně bezmocné rodinné příslušníky starší 80 let
 • Osoby povolané k vojenskému cvičení
 • Osoby pobírající dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti
 • Osoby, které dosáhly věku potřebného pro nárok na starobní důchod, ale nesplňují podmínky jeho přiznání
 • Uchazeči o zaměstnání

Pokračovat na: